Představitel podnikatelského výzkumu a vývoje

Organizační struktura

Nejvyšším orgánem Asociace je Valné shromáždění. Řídícím orgánem je čtrnáctičlenné předsednictvo v čele s prezidentem, výkonným předsedou, místopředsedou a čestným předsedou. Revizi hospodaření a kontrolu plnění usnesení přijatých Valným shromážděním provádí pětičlenná kontrolní komise. Administrativní agendu Asociace zajišťuje její tajemník.
Příjmy Asociace tvoří členské příspěvky, příjmy za služby poskytované Asociací a případné dary.

 

prezident AVO
místopředseda AVO
čestný předseda AVO
výkonný předseda AVO
před. kontrolní komise AVO
člen kontrolní komise AVO
člen kontrolní komise AVO
člen kontrolní komise AVO
člen předsednictva AVO
člen předsednictva AVO
člen předsednictva AVO
člen předsednictva AVO
člen předsednictva AVO
člen předsednictva AVO
člen předsednictva AVO
člen předsednictva AVO
člen předsednictva AVO
člen předsednictva AVO
tajemnice AVO
marketing a PR
Ing. Libor Kraus
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Ing. Miroslav Ecler,CSc.
Ing. Václav Neumajer
Ing. Tomáš Hrdlička
Ing. Jan Bouma, CSc
Ing. Miloslav Kepka, CSc.
Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D.
Mgr. Ivo Hain
Ing. Radek Hermann
Ing. Radek Holešinský
Ing. Miroslav Janeček, CSc.
Ing. Josef Kašpar
Ing. Václav Liška, CSc.
Ing. Karel Mráček, CSc.
Ing. Milan Petrák
RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D.
Ing. Petr Václavík, Ph.D.
Jitka Schránilová
Martin Podařil